Ar Rahnu Facility-i

Kemudahan ini menyediakan sumber pembiayaan segera untuk membantu individu dalam mengatasi keperluan aliran tunai jangka pendek.


Konsep

Al-Rahn

Di bawah konsep Al Rahn, sesuatu barangan yang bernilai dicagarkan dengan pinjaman yang boleh digunakan sebagai bayaran sekiranya pinjaman tersebut tidak dibayar balik dalam tempoh yang dipersetujui.

Ijarah

Merujuk kepada perjanjian pemindahan hak pemilikan manfaat barang/aset atau hak perkhidmatan untuk tempoh sesuatu. Di bawah konsep ini, Bank menyediakan perkhidmatan penyimpanan barangan kepada pelanggan di mana kadar sewa dikenakan kepada pelanggan.

Qard

Qard merupakan pinjaman tanpa faedah di mana peminjam hanya dikehendaki membayar jumlah pokok yang dipinjam.


Kelayakan

  • Warganegara Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas serta penduduk tetap
  • Tidak bankrap

Yuran Penyimpanan Selamat Ar Rahnu

Yuran penyimpanan selamat Ar Rahnu adalah berdasarkan contoh berikut:

Nilai Emas (RM) Per RM100 / Bulan
RM2,000 dan ke bawah RM0.60
RM2,001 – RM5,000 RM0.70
RM5,000 ke atas RM0.75

Yuran penyimpanan selamat akan dikira berdasarkan nilai emas dan bukan jumlah pinjaman.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di talian 03-5522 3000, atau kunjungi cawangan AFFINBANK / AFFIN ISLAMIC yang terdekat hari ini.

Cawangan pin_drop
Tarif Caj insert_drive_file
Kadar attach_money
Kalkulator phonelink_ring